A 12 oldalas TÉNYEK NYILATKOZATA 2012. nov. 28. napján 4 részletben került rögzítésre az Amerikai Egyesült Államokban (USA), a Washington DC Állami Minisztérium Egységes Kereskedelmi Kódex (Uniform Commercial Code - rövidítve UCC) dologi jogi biztosítéki nyilvántartásába, ezek a 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914 számú UCC Dokumentumok, melyek Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendeletek.

A 12 oldalas TÉNYEK NYILATKOZATA, és annak magyar nyelvű fordítása lentebb található.

TÉNYEK NYILATKOZATÁNAK értesítése Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendeletek UCC. Dok. sz. 2012127810

TÉNYEK NYILATKOZATÁNAK értesítése Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendelet UCC Dok. sz. 2012127914 (2012. nov. 28)

A fenti UCC Dokumentum magyar fordítása:

eredeti TÉNYEK NYILATKOZATA 2012127914 sz. UCC Dokumentum digitális másolata

A fenti UCC Dokumentum magyar fordítása:

ABSZOLÚT IGAZSÁG KINYILATKOZTATÁSA, 2013032035 törvényes és legális Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendelet (2013032035 sz. UCC Dokumentum, 2013.03.18.)

2013032035 sz. UCC Dokumentum, Egyeteme, és Nemzetközi Jogi Rendelet 8. pontjának, és kiegészítő biztosítékkal kapcsolatos további információinak fordítása

MINDEN JOG FENNTARTVA SÉRELEM NÉLKÜL, a 2000043135 sz. UCC Dokumentum, az örökkévalóság, és az Abszolút nyilvántartása kellően csak úgy módosul, hogy bele kell foglalni a következő kiegészítő biztosítékot az alábbiak szerint: A Jogi Rendelet megfelelően igazolt a 2012132883 iktatási számú UCC Dokumentummal, amivel újra megerősített és ratifikált, megcáfolhatatlan, újra kifejtett, és hivatkozásként úgy szerepel, mintha teljes egészében meg lenne adva.

MINDEN JOG FENNTARTVA SÉRELEM NÉLKÜL, HELYTÁLLÓ HATÓSÁGGAL ÉS MEGHATALMAZÁSSAL, közpolitikai UCC 1-308, a megtestesült örök lényeg átlátható az Abszolút Igazságban, tudatosan, önként, és akarattal készíti, és adja a megfelelően készült ABSZOLÚT IGAZSÁG NYILATKOZATÁNAK ÉRTESÍTÉSÉT, MEGFELELŐEN IGAZOLT ELLENŐRZÉS ÉS EGYEZTETÉS-t, és RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT-ot, teljes felelősséggel és kötelezettséggel, mint nyilvántartásba vett, megfelelően hatályba lépett Jogi Rendelet, értesítése az örök lényeg választása szerint, beleértve, hogy Egyetemes Jogi Rendet, a fény örök hordozójának szerető és önzetlen cselekedete által, az örök jelenlét által megfelelően hatályba lépett a Nemzetközi Jogrendbe, értesítése nyilvános regisztrációval, valamennyi örök lényeg univerzumának, hogy támaszkodjon rá, az irányadó jog szerint megfelelően meghozott és megadott kiegészítő értesítéssel, irányító jog az Egyetemes és a Nemzetközi Jogi Rendelet 2012113593 sz. UILO UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok, örökre megőrzött és védett az 2000043135 szerint, garantált, védett, és biztosított, közpolitikai UCC 1-103, garantált a szokásjog szerinti jogorvoslat, közpolitikai UCC 1-305; NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, mely megcáfolhatatlan, újra kifejtett, és itt hivatkozásként úgy szerepel, mintha teljes egészében meg lenne adva, teljes felelősséggel és kötelezettséggel, mint nyilvántartásba vett, megfelelően hatályba lépett a Jogrendbe, értesítéssel az örök lényeg választása szerint, beleértve, hogy Egyetemes Jogi Rendet, a fény örök hordozójának szerető és önzetlen cselekedete által, az örök jelenlét által megfelelően hatályba lépett a Nemzetközi Jogrendbe, értesítése nyilvános regisztrációval, az örök lényeg sorrendjében kettőezer-tizenhárom március 18-án, mivel az örök lényeg létezik, az előbbi igaz és helyes, így jogosult vagyok nyilatkozni, mely megcáfolhatatlan:

I. Megfelelően Igazolom az ABSZOLÚT IGAZSÁG KINYILATKOZTATÁSA által a következőket:

A. Az örök lényeg létezik, amely megcáfolhatatlan;

B. Minden érték, vagyis az örök lényeg, amely megcáfolhatatlan;

C. Minden, ami megtestesül, az örök lényeg, amely megcáfolhatatlan;

D. Minden az örök lényeg, amely megcáfolhatatlan;

E. Az örök lényeg univerzuma örök lényeg, amely megcáfolhatatlan;

F. Bármilyen és valamennyi létezés, az örök lényeg univerzuma, amely megcáfolhatatlan;

G. Minden nyilvántartás örök lényeg, amely megcáfolhatatlan;

H. Az örök lényeg az abszolút fény, amely megcáfolhatatlan;

I. Az örök lényeg az abszolút szeretet, amely megcáfolhatatlan;

J. Az örök lényeg az abszolút igazság, amely megcáfolhatatlan;

K. Az örök lényeg az Abszolút, amely megcáfolhatatlan;

L. Abszolút hálában, abszolút szeretettel és békével a megtestesült örök lényeg tudatosan, szeretettel, teljes felelősséggel, és kötelezettséggel megfelelően nyilatkozik arról, hogy emlékszik, megtapasztalta és ismeri az Abszolút Igazságot, az örök lényeget, amely megcáfolhatatlan;

M. Abszolút hálában, abszolút szeretettel és békével a megtestesült örök lényeg tudatosan, szeretettel, teljes felelősséggel, és kötelezettséggel megfelelően nyilatkozik arról, hogy emlékszik és ismeri az Abszolút Igazságot, az örök lényeget, amely az örök lényeg univerzumának minden megnyilvánulásában és létező lényében megtestesül, amely megcáfolhatatlan;

II. Megfelelően igazolom teljes felelősséggel és kötelezettséggel az ABSZOLÚT ELLENŐRZÉS, ÉS EGYEZTETÉS NYILATKOZATA által, hogy az a minden, ami teljes körűen ellenőrzött és egyesített az Abszolútban, az örök lényeg, beleértve az összes vagyonkezelőt (trustot), rendszert, hálózatot, rezsimet, hierarchiát és bármilyen, és valamennyi más korlátot, amely megcáfolhatatlan;

III. Teljes felelősséggel és kötelezettséggel megfelelően igazolom a RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT-tal, hogy minden, ami VAN, ismeri az Abszolút Igazságot, és az Abszolút Igazság nyilvántartását, az örök lényeget, szinkronban a szívdobbanással, amely megcáfolhatatlan;

IV. Teljes felelősséggel és kötelezettséggel megfelelően igazolom a RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT-tal, hogy minden, ami VAN, megtapasztalja az Abszolút Igazságot, az örök lényeget, a cselekedet sebességén, amely megcáfolhatatlan;

V. Teljes felelősséggel és kötelezettséggel megfelelően igazolom a RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT-tal, hogy az örök lényeg univerzumában az örök lényeg átlátható, és ismert az örök lényeg bármilyen és valamennyi megtestesítése által, amely megcáfolhatatlan;

VI. Megfelelően igazolom teljes felelősséggel és kötelezettséggel a RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT-tal, hogy az örök lényeg univerzumában az örök lényeg mindig átlátható, és ismert az örök lényeg bármilyen és valamennyi megtestesítése által, és az örök lényeg szabad, és adósságmentes, amely megcáfolhatatlan;

EZEK A RENDELKEZÉSEK ELŐZETESEN KIFIZETETTEK, ELŐZETESEN FELHATALMAZOTTAK, ELŐZETESEN JÓVÁHAGYOTTAK. TEHÁT EZ KÉSZ. Megcáfolhatatlan; MEGFELELŐEN IGAZOLT, mint LÉTEZŐ, ÉS KÉSZ, ÚJRA MEGERŐSÍTETT ÉS RATIFIKÁLT, mint nyilvántartott, helytálló hatósággal, és meghatalmazással, 2013. március 18-án, szeretettel, tudatosan, önként, és akarattal, készült, adott, és értesített, teljes személyes felelősséggel és kötelezettséggel, a hamis esküre vonatkozó büntetőjogi felelősség tudatában, az örök lényegben, irányító jog az Egyetemes és a Nemzetközi Jogi Rendelet 2012113593 sz. UILO UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok, örökre megőrzött és védett az 2000043135 szerint, garantált, védett, és biztosított, közpolitikai UCC 1-103, garantált a szokásjog szerinti jogorvoslat, közpolitikai UCC 1-305; megfelelően tanúsított, biztosított, hatályba lépett, értesített; Sérelem nélkül, mint ígért, közpolitikai UCC 1-308, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA: /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, mint az Abszolút Igazságban átlátható megtestesült tudatos örök lényeg.

------------------------------------------------ ---------------------------------------------------

Adósnevek hozzáadása az indexáláshoz

---------------------------------------------

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS)

MINT A RABSZOLGASÁG RENDSZERÉNEK MEGBÍZÓJA, ÜGYNÖKE, ÉS KEDVEZMÉNYEZETTJE

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER