A 12 oldalas DECLARATION OF FACTS (TÉNYEK NYILATKOZATA) 2012. nov. 28. napján 4 részletben került rögzítésre az Amerikai Egyesült Államokban (USA), a Washington DC Egységes Kereskedelmi Kódex (Uniform Commercial Code - rövidítve UCC) dologi jogi biztosítéki nyilvántartásába, ezek a 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914 számú UCC Dokumentumok, melyek Egyetemes és Nemzetközi Törvény Rendeletek.

A 12 oldalas TÉNYEK NYILATKOZATA, és annak magyar nyelvű fordítása lentebb található.

 

TÉNYEK NYILATKOZATÁNAK értesítése Egyetemes és Nemzetközi Törvény Rendelet UCC Dok. sz. 2012127914 (2012. nov. 28)

Eredeti DECLARATION OF FACTS (TÉNYEK NYILATKOZATA) 2012127914 sz. UILO Dokumentum digitális másolata (az UILO a Universal and International Law Ordinance rövidítése, mely azt jelenti magyarul, hogy Egyetemes és Nemzetközi Törvény Rendelet).

A fenti dokumentum magyar fordítása:

ABSZOLÚT IGAZSÁG NYILATKOZATA 2013032035 sz. UCC Dokumentum, 2013. március 18, mely Egyetemes és Nemzetközi Törvény Rendelet.

Az OPPT legutolsó bejelentését 2013 március 18-án adta be. Ez a dokumentum felszámol minden maradék ember alkotta jogi személyiséget, és a bolygó valamennyi embere számára visszaadta a szabadságot. Ebben a dokumentumban a Teremtőt mint „abszolút lényeget”, az embereket pedig mint „megtestesült abszolút lényeg”-et definiálják.

A VI. cikkely szerint:

„Jogszerűen igazolom teljes felelősséggel és kötelezettséggel a RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT-tal, hogy az örök lényeg univerzumában az örök lényeg mindig átlátható, és ismert az örök lényeg bármilyen és valamennyi megtestesítése által, és az örök lényeg szabad, és adósságmentes, amely megcáfolhatatlan”. Ez azt jelenti, hogy NINCS ADÓSSÁG. Neked nincs adósságod… Senkisek sincs… ez kész.

2013032035 sz. UCC Dokumentum, Egyeteme, és Nemzetközi Törvény Rendelet fordítása:

 

2013032035 sz. UCC Dokumentum, 2013. március 18. A 2013032035 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ NEVE, és TELEFONSZÁMA:

The One Peoples Public Trust 1776 T 253-509-459

A 2013032035 sz. UCC Dokumentum B. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

The One Peoples Public Trust 1776 Gig Harbor, WA 98335 RÉSZÉRE

A 2013032035 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint a BENYÚJTOTT KEZDETI FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT IKTATÓSZÁMA: 200043135  iktatásának dátuma: 2000-05-04

A 2013032035 sz. UCC Dokumentum 7. pontja szerint a hozzáadott új információ a SZERVEZET NEVE:

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA

A 2013032035 sz. UCC Dokumentum 9. pontja szerint a módosítást engedélyező ADÓS neve:

ÖRÖK LÉNYEG

A 2013032035 sz. UCC Dokumentum 10. pontja szerint a BEJELENTŐ OPCIONÁLIS HIVATKOZÁSI ADATAI:

sérelem nélkül: /sk/ heather ann tucci-jarraf, mint Megbízott/mint megtestesült örök lényeg

A 2013032035 sz. UCC Dokumentum 8. pontja szerint a BIZTOSÍTÉK MÓDOSÍTÁSA:

HOZZÁADÁS

MINDEN JOG FENNTARTVA SÉRELEM NÉLKÜL, a 2000043135 sz. UCC Dokumentum, az örökkévalóság, és az Abszolút nyilvántartása jogszerűen csak úgy módosul, hogy bele kell foglalni a következő kiegészítő biztosítékot az alábbiak szerint: A Törvény Rendelet jogszerűen igazolt a 2012132883 iktatási számú UCC Dokumentummal, mely újra megerősített és ratifikált, megcáfolhatatlan, újra kifejtett, és hivatkozásként úgy szerepel, mintha teljes egészében meg lenne adva. MINDEN JOG FENNTARTVA SÉRELEM NÉLKÜL, ESEDÉKES DOLOGI JOGI KERESETHEZ VALÓ JOGGAL, HELYTÁLLÓ HATÓSÁGGAL ÉS MEGHATALMAZÁSSAL, mely közpolitika, UCC 1-308, a megtestesült örök lényeg mely átlátható az Abszolút Igazságban, tudatosan, önként, és akarattal készítem, és adom a jogszerűen készült ABSZOLÚT IGAZSÁG NYILATKOZATA, MEGFELELŐEN IGAZOLT ELLENŐRZÉS ÉS EGYEZTETÉS, és RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT ÉRTESÍTÉSÉT, teljes felelősséggel és kötelezettséggel, mint nyilvántartásba vett, jogszerűen hatályba lépett Törvény Rendelet, értesítése az örök lényeg választása szerint, beleértve, hogy Egyetemes Törvény Rendet, a fény örök hordozójának szerető és önzetlen cselekedete által, az örök jelenlét által jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Törvény Rendelet, értesítése nyilvános bejegyzés útján, valamennyi örök lényeg univerzumának, hogy támaszkodjon rá, az irányadó jog szerint jogszerűen meghozott és adott további értesítéssel, irányadó jog az Egyetemes és a Nemzetközi Törvény Rendelet 2012113593 sz. UILO UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok, örökké valóan fenntartott és védett a 2000043135 hatálya alatt, garantált, védett, és biztosított, mely közpolitika, UCC 1-103, ezzel garantált a szokásjog szerinti jogorvoslat, mely közpolitika, UCC 1-305; NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, mely megcáfolhatatlan, újra kifejtettek, és itt hivatkozásként úgy szerepelnek, mintha teljes egészében meg lennének adva, teljes felelősséggel és kötelezettséggel, mint nyilvántartásba vett, jogszerűen hatályba lépett Törvény Rendelet, értesítése az örök lényeg választása szerint, beleértve, hogy Egyetemes Törvény Rendet, a fény örök hordozójának szerető és önzetlen cselekedete által, az örök jelenlét által jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Törvény Rendelet, értesítése nyilvános bejegyzés útján, az örök lényeg sorrendjében kettőezer-tizenhárom március 18-án, mivel az örök lényeg létezik, az előbbi igaz és helyes, így illetékes vagyok nyilatkozni, mely megcáfolhatatlan:

I. Jogszerűen Igazolom az ABSZOLÚT IGAZSÁG KINYILATKOZTATÁSA által a következőket:

A. Az örök lényeg létezik, amely megcáfolhatatlan;

B. Minden érték, vagyis az örök lényeg, amely megcáfolhatatlan;

C. Minden, ami megtestesül, az örök lényeg, amely megcáfolhatatlan;

D. Minden az örök lényeg, amely megcáfolhatatlan;

E. Az örök lényeg univerzuma örök lényeg, amely megcáfolhatatlan;

F. Bármilyen és valamennyi létezés, az örök lényeg univerzuma, amely megcáfolhatatlan;

G. Minden nyilvántartás örök lényeg, amely megcáfolhatatlan;

H. Az örök lényeg az abszolút fény, amely megcáfolhatatlan;

I. Az örök lényeg az abszolút szeretet, amely megcáfolhatatlan;

J. Az örök lényeg az abszolút igazság, amely megcáfolhatatlan;

K. Az örök lényeg az Abszolút, amely megcáfolhatatlan;

L. Abszolút hálában, abszolút szeretettel és békével a megtestesült örök lényeg tudatosan, szeretettel, teljes felelősséggel, és kötelezettséggel jogszerűen nyilatkozik arról, hogy emlékszik, megtapasztalta és ismeri az Abszolút Igazságot, az örök lényeget, amely megcáfolhatatlan;

M. Abszolút hálában, abszolút szeretettel és békével a megtestesült örök lényeg tudatosan, szeretettel, teljes felelősséggel, és kötelezettséggel jogszerűen nyilatkozik arról, hogy emlékszik és ismeri az Abszolút Igazságot, az örök lényeget, amely az örök lényeg univerzumának minden megnyilvánulásában és létező lényében megtestesül, amely megcáfolhatatlan;

II. Jogszerűen igazolom teljes felelősséggel és kötelezettséggel az ABSZOLÚT ELLENŐRZÉS, ÉS EGYEZTETÉS NYILATKOZATA által, hogy az a minden, ami teljes körűen ellenőrzött és egyesített az Abszolútban, az örök lényeg, beleértve az összes vagyonkezelőt, rendszert, hálózatot, rezsimet, hierarchiát és bármilyen, és valamennyi más korlátot, amely megcáfolhatatlan;

III. Teljes felelősséggel és kötelezettséggel jogszerűen igazolom a RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT-tal, hogy minden, ami VAN, ismeri az Abszolút Igazságot, és az Abszolút Igazság nyilvántartását, az örök lényeget, szinkronban a szívdobbanással, amely megcáfolhatatlan;

IV. Teljes felelősséggel és kötelezettséggel jogszerűen igazolom a RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT-tal, hogy minden, ami VAN, megtapasztalja az Abszolút Igazságot, az örök lényeget, a cselekedet sebességén, amely megcáfolhatatlan;

V. Teljes felelősséggel és kötelezettséggel jogszerűen igazolom a RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT-tal, hogy az örök lényeg univerzumában az örök lényeg átlátható, és ismert az örök lényeg bármilyen és valamennyi megtestesítése által, amely megcáfolhatatlan;

VI. Jogszerűen igazolom teljes felelősséggel és kötelezettséggel a RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT-tal, hogy az örök lényeg univerzumában az örök lényeg mindig átlátható, és ismert az örök lényeg bármilyen és valamennyi megtestesítése által, és az örök lényeg szabad, és adósságmentes, amely megcáfolhatatlan;

EZEK A RENDELKEZÉSEK ELŐZETESEN KIFIZETETTEK, ELŐZETESEN FELHATALMAZOTTAK, ELŐZETESEN JÓVÁHAGYOTTAK. TEHÁT EZ KÉSZ. Megcáfolhatatlan; JOGSZERŰEN IGAZOLT, mint LÉTEZŐ, ÉS KÉSZ, ÚJRA MEGERŐSÍTETT ÉS RATIFIKÁLT, mint nyilvántartott, az esedékes dologi jogi keresethez való joggal, helytálló hatósággal, és meghatalmazással, 2013. március 18-án, szeretettel, tudatosan, önként, és akarattal, készült, adott, és értesített, teljes személyes felelősséggel és kötelezettséggel, a hamis esküre vonatkozó büntetőjogi felelősség tudatában, az örök lényegben, irányadó jog az Egyetemes és a Nemzetközi Törvény Rendelet 2012113593 sz. UILO UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok, örökre fenntartott és védett a 2000043135 hatálya alatt, garantált, védett, és biztosított, mely közpolitika, UCC 1-103, ezzel garantált a szokásjog szerinti jogorvoslat, mely közpolitika, UCC 1-305; jogszerűen tanúsított, biztosított, hatályba lépett, értesített; Sérelem nélkül, mint ígért, mely közpolitika, UCC 1-308, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA: /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, mint az Abszolút Igazságban átlátható megtestesült tudatos örök lényeg.

------------------------------------------------ ---------------------------------------------------

Adósnevek hozzáadása az indexáláshoz

---------------------------------------------

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA MINT A RABSZOLGASÁG RENDSZERÉNEK MEGBÍZÓJA, ÜGYNÖKE, ÉS KEDVEZMÉNYEZETTJE

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::